ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Μετά από τρία χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας του εργαστηρίου ήρθε η ώρα της θεσμοθέτησης του.  Στο Τεύχος B’ 155/21.01.2021 αναρτήθηκε η επίσημη έναρξη του και υπάρχει και ο κανονισμός λειτουργίας του.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This website is saving energy by dimming the light when the browser is not in use. Resume browsing
Click anywhere to resume browsing