Πρωτοπορεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στη Περιβαλλοντική Επικοινωνία

Πρωτοπορεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στη Περιβαλλοντική Επικοινωνία

Η συνεργασία του Υποψήφιου Διδάκτορα κ. Καρυωτάκη Μίνου-Αθανάσιου (School of Communication, Hong Kong Baptist University) και του Επίκουρου Καθηγητή κ. Αντωνόπουλου Νίκου (Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο) απέφερε μια νέα επιστημονική δημοσίευση που αφορά τον κλάδο της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας τόσο σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο διεθνές περιοδικό “Sustainability” με τίτλο Web Communication: A Content Analysis of Green Hosting Companies και αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το Διαδίκτυο.

Η δημοσίευση συμπίπτει χρονικά με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου (2021) όπου για πρώτη φορά διδάσκεται στο  Ιόνιο Πανεπιστήμιο και  στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Κεφαλονιά)  το μάθημα της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο όχι μόνο δεν είναι ουραγός στις εξελίξεις αλλά πρωτοπορεί τόσο στην έρευνα όσο και στην εκπαίδευση.

Κατεβάστε τη δημοσίευση από εδώ: Karyotakis, M.-A.; Antonopoulos, N. Web Communication: A Content Analysis of Green Hosting Companies. Sustainability 2021,13, 495. https://doi.org/10.3390/su13020495

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website is saving energy by dimming the light when the browser is not in use. Resume browsing
Click anywhere to resume browsing