Εκλογή Διευθυντή

Εκλογή Διευθυντή

Ως μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας (NeMeCULAB) ήταν ο Επικ. Καθηγητής Νίκος Αντωνόπουλος. Όπως προκύπτει από την έκδοση των αποτελεσμάτων του συστήματος «ΖΕΥΣ», τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό: Ψηφοφόροι: 10 Ψήφισαν: 9Λευκά: 0

Ο υποψήφιος Επικ. Καθηγητής Νίκος Αντωνόπουλοςέλαβε εννέα (9) ψήφους και,ως εκ τούτου,εκλέγεται Διευθυντής του Εργαστηρίου Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας (NeMeCULAB) του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής,του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Πρακτικό εκλογής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website is saving energy by dimming the light when the browser is not in use. Resume browsing
Click anywhere to resume browsing