ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Μετά από τρία χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας του εργαστηρίου ήρθε η ώρα της θεσμοθέτησης του.  Στο Τεύχος B’ 155/21.01.2021 αναρτήθηκε η επίσημη έναρξη του και υπάρχει και ο κανονισμός λειτουργίας του.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website is saving energy by dimming the light when the browser is not in use. Resume browsing
Click anywhere to resume browsing