Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό σχετικά με νέα μέθοδο για τον έλεγχο των ψευδών ειδήσεων
Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό σχετικά με νέα μέθοδο για τον έλεγχο των ψευδών ειδήσεων

Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό σχετικά με νέα μέθοδο για τον έλεγχο των ψευδών ειδήσεων

Μεγάλη επιτυχία του Υπ. Διδάκτορα του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Λάμπρου Ευάγγελου με επιβλέπων τον επίκουρο καθηγητή τον κ. Αντωνόπουλο Νίκο.  Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με νέα μέθοδο για τον έλεγχο των ψευδών ειδήσεων.

 

Η εργασία έχει τίτλο Ranked by truth Metrics: A New Communication Method Approach, on Crowd-Sourced Fact-Checking Platforms for Journalistic and Social Media Content

Evangelos Lamprou, Nikos Antonopoulos

Διαβάστε εδώ ολόκληρη τη δημοσίευση.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website is saving energy by dimming the light when the browser is not in use. Resume browsing
Click anywhere to resume browsing