Εργασίες που κατατέθηκαν και παρουσιάστηκαν στο δεύτερο cclabs –  NeMeCULAB

Εργασίες που κατατέθηκαν και παρουσιάστηκαν στο δεύτερο cclabs –  NeMeCULAB

Εργασίες που κατατέθηκαν και παρουσιάστηκαν στο δεύτερο cclabs –  NeMeCULAB

 • Χαρακτηριστικά διαχείρισης και προβολής των Διεθνών Πάρκων Σκοτεινού Ουρανού: Τα πρώτα αποτελέσματα
  Μιχαήλ Ξανθάκης & Νίκος Αντωνόπουλος  Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Το μάρκετινγκ επικοινωνίας και η παιχνιδοποίηση στη διαδικτυακή δημοσιογραφία
  Μαρία Κλουβιδάκη1, Στέλιος Τσαφαράκης1 & Νίκος Αντωνόπουλος2
  1 Πολυτεχνείο Κρήτης
  2 Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Επιχειρηματικά μοντέλα ΜΜΕ και ανεξάρτητη δημοσιογραφία  Νίκος Αντωνόπουλος Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website is saving energy by dimming the light when the browser is not in use. Resume browsing
Click anywhere to resume browsing