Διεθνής Αναγνώριση του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Έρευνα που αφορά τον Τουρισμό
Διεθνής Αναγνώριση του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Έρευνα που αφορά τον Τουρισμό

Διεθνής Αναγνώριση του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Έρευνα που αφορά τον Τουρισμό

Διεθνής αναγνώριση για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μετά τη δημοσίευση έρευνας έπειτα από ανώνυμη κρίση σε διεθνές περιοδικό (νούμερο 51 σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με το google scholar ) με έναν από τους υψηλότερους δείκτες απήχησης στο τομέα του (IF 3.9) που αφορά τον εναλλακτικό τουρισμό. Ο τίτλος της μελέτης είναι Alternative Forms of Tourism: A Comparative Study of Website Effectiveness in Promoting UNESCO Global Geoparks and International Dark Sky Parks. Η έρευνα είναι μια συνεργασία ακαδημαϊκών του Ιονίου Πανεπιστημίου από το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Εργαστήριο Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας), το  Τμήμα Πληροφορικής και φυσικά το Τμήμα Τουρισμού.

Η Κεφαλονιά διαθέτει το πρώτο Διεθνές Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού στην Ελλάδα αλλά και Γεωπάρκο. Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου είναι το μεγάλο στοίχημα με όφελος για όλους. Με πρώτη προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Διαβάστε στα αγγλικά ολόκληρη την εργασία εδώ.

 

Ελληνικά:

Μιχαήλ Ξανθάκης, Ανδρονίκη Σιμάτου, Νίκος Αντωνόπουλος, Ανδρέας Καναβός και Ναούμ Μυλωνάς

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Μία συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας στην προώθηση των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO και Διεθνών Πάρκων Σκοτεινού Ουρανού

Η συγκεκριμένη έρευνα διερευνά και να εξετάζει τις ιστοσελίδες συνολικά 177 Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO και 190 Διεθνών Πάρκων Σκοτεινού Ουρανού, χρησιμοποιώντας μια σειρά από συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης (π.χ. περιεχόμενο ιστοσελίδας, ύπαρξη κοινωνικών δικτύων, στοιχεία καιρού κ.α.),  που κρίνονται απαραίτητα για τον σκοπό της ενίσχυσης και βελτιστοποίησης της προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με τον γεωτουρισμό και τον αστρονομικό τουρισμό. Η ολοκληρωμένη ανάλυση και ο έλεγχος αυτών των ιστοσελίδων οδήγησε στην εμφάνιση ορισμένων αξιοσημείωτων ευρημάτων και παρατηρήσεων. Αποκαλύφθηκε μέσω της σχολαστικής έρευνάς μας ότι οι ιστότοποι που σχετίζονται με τα γεωπάρκα χρησιμοποιούν επιδέξια μια ευρεία γκάμα ψηφιακών εργαλείων για την αποτελεσματική προώθηση του γεωτουρισμού (π.χ. διαδρατικοί χάρτες, βίντεο & φωτογραφίες, κοινωνικά δίκτυα κ.α.), τα οποία με μικρές μόνο βελτιώσεις που απαιτούνται μπορούν αν ενισχύσουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητάς τους στην προώθηση του γεωτουρισμού. Ωστόσο, σε πλήρη αντίθεση με αυτό, έχει παρατηρηθεί ότι η πλειονότητα των ιστότοπων των διεθνών πάρκων σκοτεινού ουρανού δεν χρησιμοποιεί αποτελεσματικά κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία στις ιστοσελίδες του με σκοπό την προώθηση του αστρονομικού τουρισμού. Ο προσδιορισμός και η ανάλυση αυτών των συγκεκριμένων κριτηρίων και τα επακόλουθα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτήν την έρευνα χρησιμεύουν ως κρίσιμα σημεία αναφοράς και σημεία αναφοράς για τον σκοπό της βελτιστοποίησης και ενίσχυσης της συνολικής λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας των ιστοσελίδων που σχετίζονται με τα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO και τα Διεθνή Πάρκα Σκοτεινού Ουρανού. Αυτό, με τη σειρά του, διασφαλίζει την πλήρη εκπλήρωση και τήρηση των καθιερωμένων προτύπων και κανόνων προώθησης που είναι ειδικά προσαρμοσμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εναλλακτικών τουριστικών προορισμών.

https://www.mdpi.com/2071-1050/16/2/864

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website is saving energy by dimming the light when the browser is not in use. Resume browsing
Click anywhere to resume browsing