Νέο κεφάλαιο σε βιβλίο
Νέο κεφάλαιο σε βιβλίο

Νέο κεφάλαιο σε βιβλίο

M.-A. Karyotakis, E. Lamprou, M. Kiourexidou and N. Antonopoulos.(2022). Crowdfunding, crowdsourcing and crowdcreation in Greece and Cyprus media websites. In S. Iordanidou & C. Dagoula (Eds.), 6+1 Proposals for Journalism: Safeguarding the Field in the Digital Era. Intellect.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website is saving energy by dimming the light when the browser is not in use. Resume browsing
Click anywhere to resume browsing