Νέο κεφάλαιο σε βιβλίο
Νέο κεφάλαιο σε βιβλίο

Νέο κεφάλαιο σε βιβλίο

M.-A. Karyotakis, E. Lamprou, M. Kiourexidou and N. Antonopoulos.(2022). Crowdfunding, crowdsourcing and crowdcreation in Greece and Cyprus media websites. In S. Iordanidou & C. Dagoula (Eds.), 6+1 Proposals for Journalism: Safeguarding the Field in the Digital Era. Intellect.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This website is saving energy by dimming the light when the browser is not in use. Resume browsing
Click anywhere to resume browsing