Ενημέρωση στο Ιόνιο Πέλαγος για φοιτητές #Studentmediagr – Ολοκλήρωση μεταφοράς
Ενημέρωση στο Ιόνιο Πέλαγος για φοιτητές #Studentmediagr – Ολοκλήρωση μεταφοράς

Ενημέρωση στο Ιόνιο Πέλαγος για φοιτητές #Studentmediagr – Ολοκλήρωση μεταφοράς

Από το 2019 λειτουργεί το portal studentmedia – Ενημέρωση στο Ιόνιο Πέλαγος για φοιτητές #Studentmediagr. Στο παρελθόν έχει γίνει αναφορά του συγκεκριμένου έργου και από τον τοπικό τύπο της Κεφαλονιάς.

Άρθρο από τοπικό τύπο σχετικά με τη δράση του studentmedia
Άρθρο από τοπικό τύπο σχετικά με τη δράση του studentmedia

 

Εκατοντάδες άρθρα, φωτογραφίες και πολυμεσικό υλικό έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσο μαθημάτων του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Πλέον το studentmedia μεταφέρθηκε και φιλοξενείται στο Εργαστήριο Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας – NeMeCULAB στη διεύθυνση https://nemeculab.dmc.ionio.gr/studentmedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website is saving energy by dimming the light when the browser is not in use. Resume browsing
Click anywhere to resume browsing