Παπαγιάννης, Δ.

Παπαγιάννης, Δ.

Information about the author Παπαγιάννης, Δ. will soon be added to the site.
Found 3 books in total
Ο ευρωπαικός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
2001
Η Συνθήκη του Άμστερνταμ πρόσθεσε στους στόχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αλλά και της...
Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό δίκαιο
2007
Στην παρούσα έκδοση επιχειρείται μία συνολική αναδιάταξη της προς παρουσίαση ύλης, η...
Books per page: