Εργασίες που κατατέθηκαν και παρουσιάστηκαν στο πρώτο cclabs – NeMeCULAB

Εργασίες που κατατέθηκαν και παρουσιάστηκαν στο πρώτο cclabs – NeMeCULAB

Εργασίες που κατατέθηκαν και παρουσιάστηκαν στο πρώτο cclabs από μέλη και συνεργάτες του εργαστηρίου NeMeCULAB

  • Ευάγγελος Λάμπρου και Νίκος Αντωνόπουλος. Ψευδείς ειδήσεις και περιβαλλοντική επικοινωνία: Οι ψευδείς ειδήσεις ως απειλή περιβαλλοντικής παραπληροφόρησης στην ελληνική δημόσια σφαίρα
  • Κλουβιδάκη και Νίκος Αντωνόπουλος. Περιβαλλοντική Επικοινωνία σε MME: Ειδησεογραφικές ιστοσελίδες Ελλάδας και Αμερικής
  • Ζουμπούλη, Μιχαήλ Ξανθάκης, Γεώργιος ∆ρακάτος, Παναγιώτης Μινέτος και Νίκος Αντωνόπουλος. Γεωπάρκο ΚεφαλονιάςΙθάκης: Τρόποι Προβολής και Επικοινωνίας.
  • Ανδρονίκη Σιμάτου, Μιχαήλ Ξανθάκης, Έλενα Ζουμπούλη, Παναγιώτης Μινέτος και Νίκος Αντωνόπουλος. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ιστοτόπων των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO
  • Ξανθάκης, Ανδρονίκη Σιμάτου και Νίκος Αντωνόπουλος. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ιστοτόπων των Πάρκων Σκοτεινού Ουρανού
  • Κιουρεξίδου Ματίνα. Ψηφιακός Πολιτισμός και Περιβαλλοντική Επικοινωνία
  • Νικόλαος Μπούκας και Λαμπρογιάννης Πεφάνης. Η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με το φυσικό π εριβάλλον. Περιπτωσιολογική προσέγγιση από τη μουσική συλλογή του Γεωργίου Παχτίκου.
  • Σωρήριος Μίχας, Μιχαήλ Ξανθάκης, Νίκος Αντωνόπουλος και Ανδρέας Καναβός. ∆ημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής προβολής των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου ΚεφαλονιάςΙθάκης.
  • Αργυρούλα Παναγούλη και Αναστασία Κατσαουνίδου. Η επιρροή των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης στην κοινωνία: Πληροφοριορύπανση και Selfie Εμβολιασμού.
  • ΑναστασίαΕλένη Μαγουλά και Μιχαήλ Ξανθάκης. Πειραματική εκπαίδευση με διακίνηση ερωτηματολογίου για την επίδραση της φωτορύπανσης στην άγρια ζωή.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This website is saving energy by dimming the light when the browser is not in use. Resume browsing
Click anywhere to resume browsing