Εργασίες που κατατέθηκαν και παρουσιάστηκαν στο πρώτο cclabs – NeMeCULAB

Εργασίες που κατατέθηκαν και παρουσιάστηκαν στο πρώτο cclabs – NeMeCULAB

Εργασίες που κατατέθηκαν και παρουσιάστηκαν στο πρώτο cclabs από μέλη και συνεργάτες του εργαστηρίου NeMeCULAB

  • Ευάγγελος Λάμπρου και Νίκος Αντωνόπουλος. Ψευδείς ειδήσεις και περιβαλλοντική επικοινωνία: Οι ψευδείς ειδήσεις ως απειλή περιβαλλοντικής παραπληροφόρησης στην ελληνική δημόσια σφαίρα
  • Κλουβιδάκη και Νίκος Αντωνόπουλος. Περιβαλλοντική Επικοινωνία σε MME: Ειδησεογραφικές ιστοσελίδες Ελλάδας και Αμερικής
  • Ζουμπούλη, Μιχαήλ Ξανθάκης, Γεώργιος ∆ρακάτος, Παναγιώτης Μινέτος και Νίκος Αντωνόπουλος. Γεωπάρκο ΚεφαλονιάςΙθάκης: Τρόποι Προβολής και Επικοινωνίας.
  • Ανδρονίκη Σιμάτου, Μιχαήλ Ξανθάκης, Έλενα Ζουμπούλη, Παναγιώτης Μινέτος και Νίκος Αντωνόπουλος. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ιστοτόπων των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO
  • Ξανθάκης, Ανδρονίκη Σιμάτου και Νίκος Αντωνόπουλος. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ιστοτόπων των Πάρκων Σκοτεινού Ουρανού
  • Κιουρεξίδου Ματίνα. Ψηφιακός Πολιτισμός και Περιβαλλοντική Επικοινωνία
  • Νικόλαος Μπούκας και Λαμπρογιάννης Πεφάνης. Η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με το φυσικό π εριβάλλον. Περιπτωσιολογική προσέγγιση από τη μουσική συλλογή του Γεωργίου Παχτίκου.
  • Σωρήριος Μίχας, Μιχαήλ Ξανθάκης, Νίκος Αντωνόπουλος και Ανδρέας Καναβός. ∆ημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής προβολής των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου ΚεφαλονιάςΙθάκης.
  • Αργυρούλα Παναγούλη και Αναστασία Κατσαουνίδου. Η επιρροή των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης στην κοινωνία: Πληροφοριορύπανση και Selfie Εμβολιασμού.
  • ΑναστασίαΕλένη Μαγουλά και Μιχαήλ Ξανθάκης. Πειραματική εκπαίδευση με διακίνηση ερωτηματολογίου για την επίδραση της φωτορύπανσης στην άγρια ζωή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website is saving energy by dimming the light when the browser is not in use. Resume browsing
Click anywhere to resume browsing