Δημοσίευση επιστημονικής εργασίας στο IEEE R10 Humanitarian Technology Conference
Δημοσίευση επιστημονικής εργασίας στο IEEE R10 Humanitarian Technology Conference

Δημοσίευση επιστημονικής εργασίας στο IEEE R10 Humanitarian Technology Conference

Έγινε δεκτή η εργασία με τίτλο Enhancing Sentiment Classification in Twitter Data Through Context-Driven Text Processing and Tweet Embeddings στο διεθνές συνέδριο της IEEE Humanitarian Technology Conference (R10-HTC), 16-18/10/2023 που διοργανώνει το Marwadi University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website is saving energy by dimming the light when the browser is not in use. Resume browsing
Click anywhere to resume browsing