Δημοσίευση πρακτικών cclabs από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΚΤ
Δημοσίευση πρακτικών cclabs από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΚΤ

Δημοσίευση πρακτικών cclabs από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΚΤ

Δημοσιεύτηκαν τα πρακτικά του cclabs από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΚΤ. Όλα τα άρθρα έλαβαν δικό τους DOI και πλέον υπάρχει η δυνατότητα όλα τα επόμενα cclabs να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα για δημοσίευση των πρακτικών.

https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/cclabs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website is saving energy by dimming the light when the browser is not in use. Resume browsing
Click anywhere to resume browsing