Πρόγραμμα 3ο Ετήσιο Ελληνόφωνο Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας cclabs 2024
Πρόγραμμα 3ο Ετήσιο Ελληνόφωνο Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας cclabs 2024

Πρόγραμμα 3ο Ετήσιο Ελληνόφωνο Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας cclabs 2024

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα από το 3ο Ετήσιο Ελληνόφωνο Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας cclabs 2024.

Κατεβάστε το από εδώ.

Είναι χωρίς κόστος και με βεβαίωση συμμετοχής http://www.cclabs.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website is saving energy by dimming the light when the browser is not in use. Resume browsing
Click anywhere to resume browsing