Ψηφιακός πολιτισμός μέσω χωρικών αφηγήσεων με χρήση εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας

Ψηφιακός πολιτισμός μέσω χωρικών αφηγήσεων με χρήση εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας

Marlaka, P., Kiourexidou, M., Antonopoulos, N., & Boukas N. (2021). Ψηφιακός πολιτισμός μέσω χωρικών αφηγήσεων με χρήση εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας. Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], 2(1). PDF doi:https://doi.org/10.12681/afiinmec.25640

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website is saving energy by dimming the light when the browser is not in use. Resume browsing
Click anywhere to resume browsing