Χρηματοδότηση εξοπλισμού εργαστηρίου NeMeCULAB – Έργου SUB2: «Πανεπιστήμια Αριστείας»
Χρηματοδότηση εξοπλισμού εργαστηρίου NeMeCULAB – Έργου SUB2: «Πανεπιστήμια Αριστείας»

Χρηματοδότηση εξοπλισμού εργαστηρίου NeMeCULAB – Έργου SUB2: «Πανεπιστήμια Αριστείας»

Με μεγάλη μας χαρά το εργαστήριο Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του Έργου SUB2: «Πανεπιστήμια Αριστείας» θα λάβει για την αγορά εξοπλισμού Eye Tracking (Πλήρης καταγραφή κινήσεων του ματιού) το ποσό των 39.197,80 €.
Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1375/ 17-6-2024
……
Αγαπητοί,
Σε συνέχεια της από 22 Μαϊου 2024 πρόσκλησής μας, και κατόπιν της υποβολής προτάσεων από τα ερευνητικά εργαστήρια, η Eπιτροπή προχώρησε σε αξιολόγηση τους βάσει των Απολογιστικών Δελτίων Ποιοτικής Αποτίμησης της Ερευνητικής Δραστηριότητάς τους, και σύμφωνα με τους δείκτες ποιότητας που συλλέγονται και υποβάλλονται σε ετήσια βάση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ.
Τονίζεται ότι η μεθοδολογία αξιολόγησης, τα κριτήρια και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα συνοδεύουν την εισήγηση επί του Στρατηγικού Πλάνου Έρευνας του Ιδρύματος, η οποία θα υποβληθεί στη Σύγκλητο του Ιδρύματος, ενόψει της κατάθεσης της πρότασης στα πλαίσια του Έργου SUB2: «Πανεπιστήμια Αριστείας».
Με βάση την ως άνω αξιολόγηση, το ποσό ερευνητικού εξοπλισμού που αναλογεί στο Εργαστήριό σας είναι:
39.197,80 €
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website is saving energy by dimming the light when the browser is not in use. Resume browsing
Click anywhere to resume browsing