Θαλάσσιος Τουρισμός στην Ελλάδα – Η περίπτωση της Κρουαζιέρας
Θαλάσσιος Τουρισμός στην Ελλάδα – Η περίπτωση της Κρουαζιέρας

Θαλάσσιος Τουρισμός στην Ελλάδα – Η περίπτωση της Κρουαζιέρας

Συμμετοχή του Επίκουρου Καθηγητή Αντωνόπουλου Νίκου στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου με τίτλο “Θαλάσσιος Τουρισμός στην Ελλάδα – Η περίπτωση της Κρουαζιέρας”.

Δείτε το πρόγραμμα:

http://nemeculab.dmc.ionio.gr/wp-content/uploads/2024/05/programma2024-7ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ.pdf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website is saving energy by dimming the light when the browser is not in use. Resume browsing
Click anywhere to resume browsing