Έναρξη λειτουργίας εργαστηρίου

Έναρξη λειτουργίας εργαστηρίου

Λίγη ιστορία

Το 2018 αρχίζει να λειτουργεί το εργαστήριο Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας μετά από εισήγηση του Επίκουρου Καθηγητή Αντωνόπουλου Νίκου στη Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας όπου έγινε δεκτή. Παραχωρήθηκε ο χώρος και ο εξοπλισμός προήλθε από χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας σε Τμήματα που δεν διαθέτουν έσοδα από μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website is saving energy by dimming the light when the browser is not in use. Resume browsing
Click anywhere to resume browsing