Στατιστική επιχειρήσεων

0.00 Avg rating0 Votes
Publisher: Σταμούλη
Genres: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Authors:
Pages: 680 pages
Binding: Hardcover
ISBN10: 9603511560
Physical Form: Book
Size: Large
Type: Digital

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης προβαίνομε στην έκδοση του βιβλίου "Στατιστική Επιχειρήσεων". Συγκίνηση μεν, γιατί είναι το δεύτερο ελληνικό βιβλίο μας στη Στατιστική Επιστήμη, μετά το βιβλίο "Στατιστική Ι", συμπυκνώνοντας διδακτική και επιστημονική πείρα είκοσι δύο ετών σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού και της Ελλάδας. Αίσθημα ευθύνης δε, γιατί γνωρίζομε ότι πρέπει να δώσουμε με τρόπο κατανοητό και ακριβή τις δύσκολες έννοιες της Πιθανότητας, των Κατανομών και του Ελέγχου Υποθέσεων, οι οποίες αποτελούν το Μαθηματικό υπόβαθρο της Στατιστικής. Ο σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να δώσει μια σύγχρονη, πλήρη και μαθηματικά επαρκή παρουσίαση των στατιστικών εννοιών, εμπλουτισμένη με πολλά παραδείγματα και εφαρμογές από το Εμπόριο, τη Οικονομία, την Τεχνική, την Βιολογία και την Επιστήμη γενικά. Καταβλήθηκε προσπάθεια να συνοδεύεται ο κάθε ορισμός με πληθώρα παραδειγμάτων με πραγματικά δεδομένα. Παραθέτομε πολλές από τις αποδείξεις των θεωρημάτων, γιατί πιστεύουμε ότι ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται καλύτερα ένα αποτέλεσμα, όταν μελετήσει την λογική απόδειξη του αποτελέσματος αυτού.
Το βιβλίο αυτό απαιτεί στοιχειώδεις γνώσεις Μαθηματικών οι οποίες παρέχονται στη Δευτεροβάθμια Λυκειακή Εκπαίδευση.