Αποτελεσματική οργάνωση & διοίκηση πωλήσεων

0.00 Avg rating0 Votes
Publisher: Αθ. Σταμούλης
Genres: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Authors:
Pages: 574 pages
Binding: Hardcover
ISBN13: 9789603517184
Edition: 2
Physical Form: Book
Size: Huge
Type: Digital

Ο στόχος του βιβλίου αυτού είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη, συστηματική και επιστημονική προσέγγιση σχετικά με τον ζωτικό χώρο της οργάνωσης και διοίκησης των πωλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, περιγράφει τις πλέον πρόσφατες πρακτικές και τεχνικές που χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι/διευθυντές πωλήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. [...]

[...] Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων των ΑΕΙ και ΤΕΙ που έχουν συμπεριλάβει στα προγράμματα σπουδών τους το μάθημα της Οργάνωσης και Διοίκησης των Πωλήσεων, καθώς και στα στελέχη των πωλήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που ασχολούνται στην καθημερινή επιχειρηματική ζωή με τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών. [...]