Θεσμοί και Πολιτικές Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0.00 Avg rating0 Votes
Publisher: Σταμούλη
Genres: ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΕ
Authors:
Pages: 240 pages
Binding: Hardcover
ISBN10: 9603516678
Edition: 2
Physical Form: Book
Size: Huge
Type: Digital
Στόχος του βιβλίου είναι η αποτύπωση της σημερινής πραγματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συγγραφείς παρέχουν στον αναγνώστη πολλές επίκαιρες πληροφορίες για τις εξελίξεις και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. τόσο σε επίπεδο θεσμών όσο και στον προσανατολισμό των πολιτικών της. Μεταξύ άλλων εξετάζονται με σαφή και εμπεριστατωμένο τρόπο οι βασικές πτυχές της διαδικασίας αλλαγής του θεσμικού πλαισίου στη βάση του υπό έγκριση Συντάγματος της Ε.Ε., περιγράφονται οι βασικές κατευθύνσεις της Στρατηγικής της Λισσαβώνας και οι μεταρρυθμίσεις της Πολιτικής Συνοχής και των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 2007-2013. Παράλληλα, εξετάζονται τα νέα δεδομένα στη Γεωργική και Αλιευτική Πολιτική της Ένωσης, οι βασικές συνιστώσες της Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς και οι κατευθύνσεις και στόχοι της ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα της Απασχόλησης και Εκπαίδευσης. Τέλος, παρουσιάζονται οι δράσεις της Ε.Ε. στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πολιτικής.