Ψηφιακός πολιτισμός μέσω χωρικών αφηγήσεων με χρήση εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας

Ψηφιακός πολιτισμός μέσω χωρικών αφηγήσεων με χρήση εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας

Marlaka, P., Kiourexidou, M., Antonopoulos, N., & Boukas N. (2021). Ψηφιακός πολιτισμός μέσω χωρικών αφηγήσεων με χρήση εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας. Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], 2(1). PDF doi:https://doi.org/10.12681/afiinmec.25640

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This website is saving energy by dimming the light when the browser is not in use. Resume browsing
Click anywhere to resume browsing